انجمن: بخش مخصوص مائمو - Maemo Section

بخشها موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. در این بخش تمام آموزش های maemo قرار خواهند گرفت.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 118
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  1. در این بخش تمام برنامه های سیستم عامل maemo قرار خواهند گرفت.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 67
   • نوشته ها: 207
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 1. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 16
  • نوشته ها: 61
  1. در این بخش تمام بازی های maemo قرار خواهند گرفت.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 61
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  1. در این بخش تمام گوشی های maemo قرار خواهند گرفت.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 14
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  1. در این بخش تمام تم های maemo قرار خواهند گرفت.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 10
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز