Screenshot It v2.03

با قابلیت هایی مانند :

- فعالسازی پس از زمان تعیین شده
- فعالسازی با تکان دادن گوشی
- تنظیم شدت تکان برای گرفتن ScreenShot
- ذخیره تصاویر در قالبهای PNG ، JPG
- بریدن قطعه دلخواه از تصاویر گرفته شده
- چرخش تصاویر گرفته شده
- ذخیره در پوشه دلخواه
- نمایش آیکون برنامه در Notification Bar
- ارسال و به اشتراک گذاری تصاویر گرفته شدهتوجه : برای استفاده از این برنامه گوشی باید Root شده باشد . (در برخی گوشیها ممکن است نیاز به Root نداشته باشد)