همانطور که در خبرها داشتیم نسخه نهایی ios 10 سه شنبه هفته اینده 23 شهریور منتشر خواهد شد . لحظات قبل اپل آخرین نسخه بتا گلد مستر که تقریبا همان نسخه نهایی میباشد را منتشر ساخت ،