معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي گفت : به منظور ارائه تسهيلات و خدمات بيشتر به مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها دوره انتظار براي اعزام به خدمت مشمولان داراي مدرک تحصيلي کارداني کاهش مي يابد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ رحمان عليدوست در تشريح اين خبر اظهارداشت: در راستاي ارائه تسهيلات و خدمات بيشتر به مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها، دوره انتظار براي اعزام به خدمت مشمولان داراي تحصيلات کارداني براساس موافقت ستاد کل نيروهاي مسلح کاهش يافته و از اين پس تاريخ اعزام اين دسته از مشمولان به 19 هر ماه تغيير پيدا مي کند.


وی خاطر نشان کرد: تغييرات ذکر شده از مهر ماه سال جاري اجرا مي شود، بر همين اساس مشمولان داراي مدرک کارداني که براي ثبت درخواست اعزام به خدمت خود به دفاترخدمات الکترونيک انتظامي (پليس+10 ) مراجعه مي کنند، تاريخ اعزام به خدمت آنان براي 19 مهرماه تعيين مي شود.


عليدوست تاکيد کرد: آن دسته از مشمولاني که داراي مدرک تحصيلي کارداني بوده و قبلا برگ آماده به خدمت براي تاريخ هاي اول آبان و اول دي ماه دريافت داشته اند، چنانچه تمايل دارند زودتر از موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، مي توانند براي ثبت درخواست تعجيل در اعزام به خدمت خود براي نوزدهم مهر ماه به دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس +10 ) مراجعه کنند.


سرهنگ عليدوست ادامه داد: در همين راستا مشمولاني هم که تمايل دارند در همان تاريخ هاي تعيين شده (اول آبان و اول دي ماه) به خدمت اعزام شوند ، نيز در زمان مقرر به مراکز آموزش نيروهاي مسلح اعزام مي شوند .


براساس گزارش سایت پلیس، معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي يادآور شد : مشمولان مورد اشاره مي بايست يک هفته قبل از تاريخ اعزام به خدمت خود با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس +10 ) نسبت به دريافت برگ معرفي نامه به مراکز آموزش اقدام کنند.